mail

Udruženje za apiterapiju Beograd API-BEO
organizuje 

Kurs apiterapije 
(VII generacija apiterapeuta)

Početak: 03.11.2018.g
Mesto: Skupština opštine Rakovica

Šire informacije: www.apiterapija-apibeo.org 
Kontakt: Mr sc. Žarko Stepanović, 00381 64 339 7775;  e-mail: z.stepanovic2013@gmail.com
Dipl. ing. fitomedicine Slobodan Virijević, 00381 60 443 0462;  
e-mail: apiterapijaapibeo@gmail.com