Kako deluju proizvodi i preparati medonosne pčele na ljudski organizam

Ćelije ljudskog organizma regenerišu se samo ukoliko se ishranjuju za to neophodnim materijama. U protivnom se ne obnavljaju, ili se nekontrolisano ponašaju. Med i ostali proizvodi pčela i prirode (pčelinji polen, mleč, propolis, pčelinji vosak) sadrže sve što je potrebno organizmu (glukozu, fruktozu, nezasićene masne kiseline - vitamin F, amoinokiseline, protein gamaglobulin, kompleks svih vitamina, mineralnih soli, oligoelemenata i minerala).

Nedostatak samo jedne od ovih materija izaziva poremećaj u organizmu i raznovrsna oboljenja. Tako na primer, nedostatak samo jednog od oligoelemenata dovodi do teških poremećaja, pa i smrti, jer su oni katalizatori i regulatori svih vitalnih procesa.

Autor fotografije profesor dr. Mića Mladenović

Autor fotografije profesor dr. Mića Mladenović


Kako proizvodi i preparati deluju na stabilizovanje imuniteta i značaj istoga

„Moja teorijska i praktična saznanja ukazuju na nesumnjivu činjenicu da su pčelinji proizvodi i preparati meda i pčelinjih proizvoda najefikasniji kod hroničnih bolesti uzrokovanih slabljenjem imuniteta.

Ako pod imunitetom podrazumevamo sposobnost organizma da se brani od drugih organizama, odnosno u ovom slučaju mikroorganiza ma i od njihovih toksina, onda nam je sasvim jasno zašto pčelinji proizvodi imaju takva svojstva. To je zato što oni poseduju izvanredna protivmikrobna svojstva, posebno protivvirusna, a treba znati da antibiotici ne deluju na viruse i ne treba ih koristiti pre utvrđivanja izazivača bolesti (briskultura-antibiogram). Virusi izazivaju preko 90% infekcija disajnih puteva. I ne samo to. Pčelinji proizvodi i preparati imaju visok sadržaj vitamina, oligoelemenata i minerala, koji su katalizatori i regulatori svih vitalnih životnih funkcija. Nijedan život ne može se održati bez njih. Nedostatak samo jednog od njih dovodi do teških poremećaja, pa i smrti.

Pored visokog sadržaja vitamina, oligoelemenata i minerala, pčelinji proizvodi sadrže i druge za imunitet važne komponente.

Apiterapija

Med ima visok sadržaj glukoze - osnovnog energetskog materijala za rad mišića i jedina je hrana nervnih ćelija. Po sadržaju fermenata (enzima) med zauzima jedno od prvih mesta među prehrambenim proizvodima.

Apiterapija

Pčelinji polen pravi je rudnik oligoelemenata i minerala.

Apiterapija

Matični mleč sadrži protein gamaglobulin koji štiti organizam od virusa i bakterija i usporava proces starenja.

Apiterapija

Propolis ima do 40 raznih fenolnih komponenti od kojih su 90 odsto flavonoidi kojima se pripisuje izvanredno dejstvo na pojačanje imuniteta organizma. Flavonoidi su posebno efikasni protiv virusa, bez ikakvih sporednih dejstava koje imaju postojeći antibiotici.

Apiterapija

Pčelinji vosak bogat je vitaminom F - biološki aktivnim vitaminom koji ima značaj prvog reda u uspostavljanju odbrambene ravnoteže organizma. Vitamin F je suštinski neophodan za život, jer naš organizam ne može sam da ga proizvede. Reč je o vitaminu od kog se sintetizuju druge zasićene masne kiseline neophodne za život, koje regulišu metabolizam svake ćelije. Dakle, danas se zasigurno zna da su mnoge bolesti za koje se smatralo da su nasledne i neizlečive, u stvari posledica nedostatka oligoelemenata i minerala i drugih za imunitet navedenih komponenti. Tako je, čak, redovnim unošenjem odgovarajućih količina selena, magnezijuma, bakra i vitamina A, B, C, E i F i dr. moguće sprečiti ili u znatnoj meri umanjiti velike nevolje kar- cinoma.

Prema tome, da bismo bili potpuno zdravi, neophodno je da naš imunitet normalno funkcioniše. On zavisi od četiri bitna faktora:

  • od ćelija čija je funkcija da se bave ovim zadatkom i koje se nalaze u krvi, koštanoj srži, kičmenoj moždini i u različitim drugim organima: slezini, ganglijama, krvnim pločicama i dr. Potrebno je da limfocit B, proizvođač gamaglobulina, antitela koja stalno cirkulišu, kao i limfocit T rade neprekidno i da dobro štite organizam;
  • od jačine napada na odbrambeni sistem organizma, pa ukoliko je on jak, tj. ako se neprekidno ponavlja i dugo traje, odbrambeni kapacitet biće uništen;
  • od prisustva hormonalnih regulatora u svakoj ćeliji. Jedan od njih je prostaglandin PGE 1 - takozvani prostaglandin mira, suprotno od prostaglandina PGE 2 - prostaglandin rata, koji se pojavljuje čim orga- nizam bude napadnut. Da bi PGE 2 mogao dobro da funkcioniše, brinu se prostoglandini PGE 1. Napominjem, kao osnovni materijal za njihovu proizvodnju služi vitamin F. Našem organizmu dnevno je potrebno 10- 20 grama ovog vitamina. Ima ga dovoljno u pčelinjem vosku;
  • od psihofizičkog i emocionalnog stanja organizma;

Prema tome, imuni sistem je zajedničko ime za grupu organa i ćelija čija je glavna uloga da se bore protiv bolesti a pre svega protiv svih mikroorganizama. Svaki organ u telu ima jednu od funkcija u borbi protiv bolesti. Na primer, pluća neutrališu i eliminišu bakterije, suze iz očiju čiste i izbacuju bakterije i druga strana tela iz oka, koža kao zaštitni omotač ima naročito značajna svojstva u borbi protiv bolesti.

Značaj pčelinjih proizvoda i preparata jedinstven je i specifičan u odnosu na sva druga prirodna sredstva, jer snabdeva organizam svim potrebnim materijama za stabilizovanje imuniteta. Ono što ih posebno izdvaja jeste sposobnost da zaštite organizam od najopasnijih grupa virusa, što do sada nijedna laboratorija u svetu nije uspela. Pčelinja zajednica je za sada najkompletnija i to prirodna farmaceutska laboratorija koja sadrži sve što je potrebno njoj samoj, pa i ljudskom organizmu. Slično kao u fitoterapiji sva ta jedinjenja su lekovita (osim nekih izuzetaka u pčelinjem otrovu). U okviru apiterapije nije uobičajeno da se ova lekovita jedinjenja u pčelinjim proizvodima koja ispoljavaju terapijske efekte u organizmu nazivaju aktivnim principima kao u fitoterapiji.

Međutim, činjenica je da su samo u propolisu identifikovani mnogi sastojci, i to upravo oni sa aktivnim principima koji ispoljavaju snažno antivirusno i anitoksidativno dejstvo propolisa.

U Nacionalnom istraživačkom centru u Gizi, Egipat, identifikovano je oko dvadesetak takvih aktivnih principa u propolisu. Takođe, Pčelarski centar „Jamada" u Tomatagunu u Japanu i Medicinski univerzitet „Kjoto" u Japanu, dokazali su da je jedan od aktivnih principa brazilskog propolisa „artepilin C" hemoprotektivna (zaštitna) materija protiv raka debelog creva. Prema tome, svi pčelinji proizvodi raspolažu odgovarajućim aktivnim principima, slično lekovitom bilju, jer u suštini i nastaju od nektara različitih vrsta biljaka.

Možemo zaključiti da su pčelinji proizvodi i preparati efikasni za ljudski organizam, i to od ishrane do lečenja od najbezazlenije kijavice kao i do nekih oblika i vrsta karcinoma, a zabeleženo je i ovo:

„Kada se koristi kao hrana, med se u organizmu iskorišćava 100 odsto. Njegovu hranljivu vrednost dokazuje eksperiment Medicinskog fakulteta u Minesoti (SAD) gde se glavni lekar u toku četiri meseca podvrgao dijeti samo od meda i mleka i osećao se odlično."

Kao hrana med može da se upotrebljava sa drugim prehrambenim proizvodima. Koristi se u industriji hrane (peciva-slatkiši za konzervisanje kompota, džemova, marmelade, sokova), za proizvodnju alkoholnih pića - medovine, mednih vina sa različitim vrstama voća, mednih rakija, likera i drugo.