zare slikaŽarko Stepanović
je danas jedan od neospornih autoriteta u oblasti apiterapije u Srbiji, pa i van njenih granica. Njegovi originalni pristupi u preventivi i isceljenju proizvodima medonosne pčele metodom introspekcije, prvo na sebi, pomogli su kasnije i hiljadama korisnika proizvoda i preparata medonosne pčele.

Od samog početka bavljenja ovom značajnom i moćnom metodom, Žarko Stepanović alternativnu praksu apiterapije povezuje i koristi zajedno sa konvencionalnom medicinom. Poslednjih godina vešto preuzima, preporučuje i koristi ono što je najbolje iz konvencionalne i tradicionlane medicine i time zastupa integrativnu zdravstvenu zaštitu  kao viziju budućnosti, koristeći ono što je najbolje iz obe prethodne. Zato i prihvata pojam Isceljenje, koji nastaje isključivo iz preobražaja bolesti (a ne iz pobeđenog simptoma), jer Isceljenje i jezički i u praksi podrazumeva da je bolesnik nakon terapije postao zdrav, odnosno, isceljen, potpun, celovit.

Žarko Stepanović je visokoobrazovana ličnost filozofskog usmerenja i pristupa objektivnoj istini koja podrazumeva znanja stečena i van školskog sistema, što potvrđuju činjenice iz njegovog ličnog života i razvoja. U građanstvu je završio klasičnu Kruševačku gimnaziju i Pravni fakultet (apsolvirao na Zagrebačkom, a diplomirao na Skopskom pravnom fakultetu). Kao aktivno vojno lice, u Armiji, završio je:

  • -Vojnu akademiju Kopnene vojske – smer nuklearno-hemijsko-biološki u Beogradu
  • -Školu za nastavnike telesnog vaspitanja u Armiji u Beogradu
  • -Komandno-štabnu akademiju Kopnene vojske u Beogradu
  • -Poslediplomske studije vojnih nauka – smer nuklearno-hemijsko-biološki u Beogradu

Penzionisan je u činu pukovnika Vojske Jugoslavije.

Na nivou Visokog vojnog školstva, pored ostalog, predavao je Metodologiju nauka na Katedri metodologije gde je ispekao naučno-istraživački „zanat“. Istovremeno, svoj nemir i potrebu za stalnim usavršavanjem pronalazi u sportu, lovu i ribolovu i, konačno, u pčelarstvu i apiterapiji od kojih se ne odvaja pune tri decenije. Praktična iskustva iz oblasti pčelarstva učio je od Dragana Vulovića, komšije pčelara iz Beograda, a teorijsku i praktičnu školu pčelarstva i apiterapije na visokoškolskom nivou sticao je od svog kuma prof. dr Bogoljuba Konstantinovića.

Potrebna medicinska znanja sticao je u Školi za telesno vaspitanje u armiji iz oblasti anatomije i fiziologije, na pravnom fakultetu iz oblasti sudske medicine, a u praksi kroz neposrednu saradnju sa lekarima koji su imali osnove i znali da cene vrednosti iz oblasti tradicionalne medicine.

Školu apiterapije, zahvaljujući srećnim okolnostima (pre svega gospodinu Boži Petroviću, predsedniku Društva pčelara Beograd), učio je od svetskih apiterapeuta (prof. dr Stojmir Mladenov, Bugarska, prof. dr Jozef Čizmarek, Bratislava, Slovačka Republika, dr Kožura Ivan Mihailovič, Kijev, Ukrajina i dr.), sa kojima je neposredno učestvovao u stručno-naučnim skupovima, sa vlastitim saopštenjima ili je vodio međunarodne skupove (5. oktobar 2000. u Beogradu).Sertifikat

Sa posebnim stručno-naučnim saopštenjem u kome je predočio konkretne rezultate istraživanja, učestvovao je i na Prvom međunarodnom simpozijumu iz oblasti alternativne medicine u Srbiji: „Medifarm“, Beograd od 12. do 14. decembra 2003. godine. Od tada do današnih dana imao je neposrednu podršku od prof. dr Vuka Stambolovića, naučnika iz oblasti konvencionalne i tradicionalne medicine, koji je postavio temelje tradicionalne medicine u Srbiji. Već na samom početku ulaska u tajne košnice, kao suvlasnik sa sinovima, osnovao je preduzeće Mepolis-med, a 20 godina kasnije (marta 2012. godine) i Udruženje za apiterapiju Beograda API BEO, u čijoj organizaciji krajem jeseni 2013. započinje, prvi put u Srbiji i Regionu, Škola apiterapije za zdravstvene radnike i pčelare sa vrhunskim predavačima iz zemlje i inostranstva.

Zahvaljujući interdisciplinarnom znanju iz različitih oblasti, koje je u neposrednoj saradnji sa praktičarima i naučnicima iz različitih oblasti vešto povezivao sa apiiterapijom, objavio je na stotine reportaža, članaka i drugih stručno naučnih radova.

Knjigu "Darovi košnice - apiterapijski pristup" objavio je 2006. godine u izdanju Graficom Uno - Beograd, o kojoj je reč dalo nekoliko profesora i doktora različitih nauka.

Knjigu "Darovi medonosne pčele - Apiterapijsi pristup (pristup isceljenju)", prvo izdanje objavio je sa nekoliko saradnika 2012. godine u izdanju Graficom Uno - Beograd.

Drugo izdanje knjige "Darovi medonosne pčele - Apiterapijsi pristup (pristup isceljenju)",  objavio je 2013. godine, nakon samo godinu dana od kako je iz štampe izašlo prvo izdanje knjige.

Uz neposredno učešće desetak lekara (i drugih naučnih radnika) od primarijusa do akademika opredeljenih, takodje, za ovu „alternativnu medicinu“, bilo kao recenzenti ili neposredni učesnici u pisanju, autor je napisao studiju originalne naučne vrednosti koja će biti osnovni udžbenik za školovanje budućih apiterapeuta, ali i neophodan priručnik u svakoj porodici sa hiljadu receptura (originalnih-vlastitih) i iz svih krajeva sveta za preventivu i isceljenje proizvodima i preparatima medonosne pčele, do sada neprevaziđenim i najmoćnijim lekovitim sredstvima za očuvanje čovekovog zdravlja.

 „Knjiga predstavlja dragocenu kolekciju receptura i saveta za primenu pčelinjih proizvod
a u lečenju najrazličitijih bolesti, kao i u prevenciji bolesti. Tekst nije samo apiterapijska farmakopeja, što bi već samo po sebi bio veliki doprinos društvu i medicini, nego je mnogo više od toga,pošto je protkan... ličnim dugogodišnjim iskustvom.“
(Prof. dr Tomislav Terzin, Univerzitet Alberta, Kanada).