Naš cilj i smisao

Pod ciljem podrazumevamo ono čemu težimo (približiti apiterapiju ljudima), a pod smislom mogućnost da postavljeni cilj kome težimo (približiti apiterapiju ljudima), pretvorimo u konkretnu stvarnost.

Dakle svrha, cilj i smisao na koje smo, kao kvalifikovani stručnjaci usmereni jesu da pre svega na najbolji mogući način predstavimo apiterapiju, kao jednu od veoma snažnih vidova prirodne medicine, o čemu na našim prostorima (bivše SFRJ) ljudi nisu mnogo upoznati. To je malo čudno, obzirom na očuvanu prirodu, na tradiciju naroda koji se sreće sa pčelom i nije mu nepoznanica, naprotiv uvek, od malog deteta do odraslih ljudi, svako će pozitivno i radosno odreagovati na reč pčela, i ako će ga uvek asocirati na njen ubod. 

Postoje i objektivni razlozi za to jer do pre tri godine nismo ni u jednoj bivšoj republici imali školovani kadar apiteraputa u vlastitoj zemlji. 

Prva generacija apiterapeuta otpočela je školovanje 2013, a završila 2014.g u Udruženju za apiterapiju i unapređenje integrativne zdravstvene zaštite Beograda API-BEO.

Do tada je neko (najčešće iskusni pčelari) i mogao da se predstavlja kao apiterapeut, ali od tada je svako preuzimanje zvanja APITERAPEUT besmisleno, nedozvoljeno i štetno.

Na nivou ishrane medom i drugim  proizvodima medonosne pčele bavi se nutricionista i trebalo bi da zna sve o medu kao i o ostalim namirnicama, a što se tiče prevencije i isceljenja(lečenja) medonosnom pčelom isključivo kvalifikovani stručnjak sa zvanjem APITERAPEUT i odgovarajućim sertifikatom i licencom nadležnog ministarstva zdravlja ili odgovarajuće Ustanove koja se bavi prirodnom medicinom.

Zašto sve ovo? Radi istine. Jer ljudi su u zabludi i nepoverenju i ne znaju kome da se obrate za pomoć. S pravom, jer proizvodi medonosne pčele i preparati kao lekovita sredstva mogu imati ozbiljne kontraindikacije i neželjena dejstva od složenih alergija do anafilaktičkog šoka, pa i smrtnih ishoda.

Zato je naš cilj i smisao da predstavimo apiterapiju u celini kao moćnu metodu tradicionalne medicine u prevenciji i isceljenju sa svim bitnim aspektima,sadržinom i razjašnjenjem pitanja koje dovode do konfuzije (zabune, zbrke, zbunjenosti).

Prvo apiterapija je profesija tradicionalne medicine,koja se zasniva na tradicionalnom pristupu i veštinama pripreme i izrade odgovarajućih preparata za prevenciju i isceljenje koristeći medonosnu pčelu i sve ono što ona proizvede. Ali bez upotrebe savremenih i složenih tehničkih sredstava i prerade proizvoda pčele u obliku sintetičkih lekova(tablete,kapsule i sl).To nije apiterapija, to pripada konvencionalnoj medicini.

Dalje,apiterapija nije naučna disciplina jer ne sadrži nijedan konstituens dovoljno razvijen koji bi je činio naučnom (teorija, predmet, metod, jezik), što ne znači da se u njenom istraživanju ne treba da primenjuju naučne metode.

Za pravilan rad u oblasti apiterapije nužno je poznavanje i stroga primena stavova i bitnih tehnoloških pravila i principa apiterapije.

Zatim poznavanje metoda apiterapije,načina delovanja proizvoda i preparata na ljudski organizam,stručno-naučna saznanja i rezultati u svetu, praktični i konkretni rezultati, aktuelnosti i zanimljivosti, stručno-naučni izvori (literatura).  

Prema tome naš cilj i smisao je približiti apiterapiju širokom krugu ljudi kao mogučnost, a konaćno i realnu stvarnost  putem izgrađivanja i razvoja osnovnih obeležja apiterapije:

-Objektivno-sujektivno (humanističko obeležje), pri čemu pacijent izlazi iz pozicije podređenosti i postoje objektivni uslovi za razvoj jednakosti apiterpeut-pacijent.

-Holističko obeležje: apiterapeut prihvata pacijenta kao jedinstvenu ličnost (ne sa izolovanim organom, patološkom i dr.promenom).

-Obeležje lične odgovornosti:pacijent postaje kokreator svoga zdravlja u saradnji sa apiterapeutom (ne dominira nemoć pacijenta i svemoć tehnologije).

Time ostvarujemo puni smisao apiterapije kao humanističke profesionalne metode, gde je čovek otvoreni sistem neantropijske usmerenosti (jeftina, neškodljiva, delotvorna) sa trendom ka ekoliškoj medicini (uključivanje fizičkog i psihosocijalnog duhovnog života).