Naši pčelinjaci sa kontinentalnog i mediteranskog područja

1. Žarko, u predahu, prelistava tehnološki pristupproizvodnji. Proleće 2011.

2. Pčelinjaci pred vrcanje bagremovog meda,polovinom maja 2016.g.2

3. Pčelinjaci pred vrcanje bagremovog meda,polovinom maja 2016.g.

4. Košnica prepuna bagremovog meda i pčela pred vrcanje,krajem maja 2016.godine.

5. Ambijent u kome pčelarimo na 350.m.nadmorske visine,gde se zvuk automobila ne čuje,samo ptica,pčela i tišine.2

6. Ambijent u kome pčelarimo na 350.m.nadmorske visine,gde se zvuk automobila ne čuje,samo ptica,pčela i tišine.

7. Naše pčelice pri unosu bagremovog nektara u prvoj polovini maja 2016.

8. Naše pčelice pri unosu bagremovog nektara u prvoj polovini maja 2016.

9. Naši novi pčelinjaci na bagremovoj paši u maju 2016.god.

10. Naši novi pčelinjaci na bagremovoj paši u maju 2016.god.

11. Naši novi pčelinjaci na bagremovoj paši u maju 2016.god.

12. Naši novi pčelinjaci na bagremovoj paši u maju 2016.god.

13. Mira na svom pčelinjaku

14. Trutovi i radilice

15. Matica sa pratiljama i radilicama

16.

17. Žarko u poseti Mirinom pčelinjaku

18. Žarko u poseti Mirinom pčelinjaku 2

19. Poreč, ožujak 2015.

20. Na svom novo formiranom pcelinjaku

21. Mira na svom pčelinjaku – ožujak 2015.

22.

23. Žarko kod mlade pčelinje zajednice

24. Žarko na pčelinjaku ispred svoje kuće (novija fotografija)

25.

26.

28.

29.

30.

31. Žarkov pčelinjak na novoj lokaciji (novija fotografija)

33. Voćnjak autora oprašen vlastitim pčelama - foto Antonio Jestrović

35. Žarko na svom pčelinjaku u proleće 2011. godine

37. Žarko ispred svog pčelinjaka, pored česme

39. Potpuno zatvoren ram mednog saća sa bagremovim medom

40. Sa oca na sina, proleće 2012. godine

41. Ram sa pergom (pčelinjim hlebom)