Šta nas je zbližilo

U situaciji kada je čovjek preplavljen informacijama, daleko se više udaljio od prirode i od samoga sebe nego kada nije bilo nikakvih informacija. Kada je znanje bilo oskudno, čovjek se trudio, sakupljao i cijenio znanja koja je stjecao. Danas je u situaciji da od silnih informacija nije sposoban ocijeniti što je istina a što laž. . . (Sri Shiva Abraham: Isusova blaga, Eliksir, Rijeka, 2011., str.5).

Tragajući za literaturom iz oblasti pčelarstva i apiterapije, slučajno sam od predsjednika Udruge Buje g-dina Arduina Bubole saznala za ime mr sc. Žarka Stepanovića, predsjedika Udruge za apiterapiju Beograda, ma da sam na internetu već vidjela njegove knjige i imala utisak da tog čovjeka već dugo poznajem.

Isti trenutak sam naručila njegovu drugu knjigu: Darovi medonosne pčele - apiterapijski pristup (pristup iscjeljenju).

Prepoznavši autora kao velikog poznavaoca kako pčele, tako i apiterapije željela sam učiti od njega. Srcem i dušom bacila sam se u nepoznato, jer su me putevi spontano vodili u apiterapiju i brzo sam ulazila u sušinu problema ove moćne metode prirodne medicine, jer sam bila veoma zainteresirana.

Žarko u poseti Mirinom pčelinjaku

Žarko u poseti Mirinom pčelinjaku

 

 A "učitelj" je dolaskom u Pazin na poziv istarskih pčelara, nakon održanog predavanja obišao moj pčelinjak i tom prilikom osobno  se uvjerio i kako sam kaže "nikada do sada za tri decenije bavljenja teorijom i praksom pčelarstva i apiterapije nisam imao prilike da uočim toliku ljubav i oduševljenje, prirodni dar i potencijal  prema pčeli."

Motivisana time i nizom drugih faktora, odlučila sam biti osoba koja poučava, savjetuje, usmjerava i prenosi znanje iz apiterapije za opće dobro svih ljudi. Prepoznavši jasno veličinu, znanje, ljubav i sličnosti u duhovnim dimenzijama opredjelila sam se bez dvoumljenja da moj životni "učitelj" iz oblasti apiterapije i pčelarstva bude Žarko Stepanović, koji je to i na školovanju u Beogradu potvrdio prihvatanjem da mi bude mentor u pripremi, izradi i odbrani seminarskog rada, a kojega sam sa mnogo uspjeha i odbranila.

Prema tome  zbližila nas je  svijest o vrijednosti pčele, njen značaj za opstanak čovječanstva, njeni dragocjeni darovi za prevenciju i isceljenje oboljelih, a jednakom snagom i duhovno obogaćuje onoga koji u njoj prepoznaje savršenstvo stvorenog.