Šta je cilj i smisao?

Pod ciljem podrazumevamo ono čemu težimo (približiti apiterapiju ljudima), a pod smislom mogućnost da postavljeni cilj kome težimo (približiti apiterapiju ljudima), pretvorimo u konkretnu stvarnost.

Dakle svrha, cilj i smisao na koje smo, kao apiterapeuti usmereni jesu da pre svega na najbolji mogući način predstavimo apiterapiju, kao jednu od snažnih vidova prirodne medicine, o čemu na prostorima zapadnog balkana (bivše SFRJ) ljudi nisu mnogo upoznati. To je malo čudno, obzirom na očuvanu prirodu, na tradiciju naroda koji se sreće sa pčelom i nije mu nepoznanica, naprotiv uvek, od malog deteta do odraslih ljudi, svako će pozitivno i radosno odreagovati na reč pčela, i ako će ga uvek asocirati na njen ubod.

Postoje i objektivni razlozi za to, jer do pre par godina na prostoru zapadnog balkana, nismo imali školovani kadar apiteraputa. Prve generacije apiterapeuta počele su svoje  školovanje 2013. Do tada je neko (najčešće iskusni pčelari) i mogao da se predstavlja kao apiterapeut, ali od tada je svako preuzimanje zvanja APITERAPEUT besmisleno, nedozvoljeno i štetno.

Na nivou prevencije i isceljenja (lečenja) medom i drugim  proizvodima medonosne pčele bavi se isključivo kvalifikovani stručnjak sa zvanjem APITERAPEUT i odgovarajućim sertifikatom i licencom nadležnog ministarstva zdravlja ili odgovarajuće Ustanove koja se bavi prirodnom medicinom.

Zašto sve ovo?

Apiterapija nije naučna disciplina jer ne sadrži nijedan konstituens dovoljno razvijen koji bi je činio naučnom disciplinom, što ne znači da se u njenom istraživanju ne treba koristiti naučne metode.

Radi istine. Jer ljudi su u zabludi i nepoverenju i ne znaju kome da se obrate za pomoć. S pravom, jer proizvodi medonosne pčele i preparati kao lekovita sredstva mogu imati ozbiljne kontraindikacije i neželjena dejstva od složenih alergija do anafilaktičkog šoka, pa i smrtnih ishoda.

Zato je naš cilj i smisao da predstavimo apiterapiju u celini kao moćnu metodu tradicionalne medicine u prevenciji i isceljenju sa svim bitnim aspektima, sadržinom i razjašnjenjem pitanja koje dovode do konfuzije (zabune, zbrke, zbunjenosti).

Apiterapija je profesija tradicionalne medicine,koja se zasniva na tradicionalnom pristupu i veštinama pripreme i izrade odgovarajućih preparata za prevenciju i isceljenje koristeći medonosnu pčelu i sve ono što ona proizvede. Ali bez upotrebe savremenih i složenih tehničkih sredstava i prerade proizvoda pčele u obliku sintetičkih lekova (tablete, kapsule i sl). To nije apiterapija, to pripada konvencionalnoj medicini.

Za pravilan rad apiterapeuta u oblasti apiterapije potrebno je:

Poznavanje i stroga primena stavova i bitnih tehnoloških pravila i principa apiterapije

Način delovanja proizvoda i
preparata na ljudski organizam

 

Poznavanje metoda
apiterapije

 

Praćenje stručno-naučnih
saznanja i rezultata u svetu

 
Praktični i konkretni rezultati
 
Aktuelnosti i zanimljivosti
Stručno-naučni izvori (literatura)

OSNOVNA OBELEŽJA APITERAPIJE

Prema tome naš cilj i smisao je približiti apiterapiju širokom krugu ljudi kao mogućnost, a konaćno i realnu stvarnost  putem izgrađivanja i razvoja osnovnih obeležja apiterapije:

Objektivno-subjektivno

Pri čemu pacijent izlazi iz pozicije podređenosti i postoje objektivni uslovi za razvoj jednakosti apiterpeut-pacijent.

Holističko obeležje

Apiterapeut prihvata pacijenta kao jedinstvenu ličnost (ne sa izolovanim organom, patološkom i drugom promenom)

Obeležje lične odgovornosti

Pacijent postaje kokreator svoga zdravlja u saradnji sa apiterapeutom (ne dominira nemoć pacijenta i svemoć tehnologije)

Time ostvarujemo puni smisao apiterapije kao humanističke profesionalne metode, gde je čovek otvoreni sistem neantropijske usmerenosti (jeftina, neškodljiva, delotvorna) sa trendom ka ekoliškoj medicini (uključivanje fizičkog i psihosocijalnog duhovnog života).

Vlastita iskustva u lečenju apiterapijom

Zahvaljujući tradicionalnoj medicini apiterapiji pre svega, uspeo sam da izlečim sve svoje bolesti i zdravstvene tegobe, izuzev visokog pritiska.