Apiterapija u preventivi

Gotovo da ne postoje indikacije i predispozicije (osim alergija na proizvode medonosne pčele) za koje nije neophodno preventivno korišćnje ovih proizvoda u odgovarajućoj dozi, najmanje 3 meseca posebno na prelazu godišnjih doba: zima-proleće i jesen-zima.

Detaljnije o dozama, apiterapijskim metodama i recepturama za prevenciju može se videti u knjigama.

Darovi košnice (apiterapijski pristup)
Žarko Stepanović Darovi košnice (apiterapijski pristup)

Darovi medonosne pčele, apiterapijsi pristup (pristup isceljenju) - prvo izdanje
Žarko Stepanović: Darovi medonosne pčele, apiterapijsi pristup (pristup isceljenju) - prvo izdanje

Darovi medonosne pčele, apiterapijsi pristup (pristup isceljenju)
Žarko Stepanović: Darovi medonosne pčele, apiterapijsi pristup (pristup isceljenju) - drugo izdanje

Apiterapija moderna profesija tradicionalne medicine
Žarko Stepanović: Apiterapija moderna profesija tradicionalne medicine