Naredni tekst je sa predavanja mr. sc Žarka Stepanovića na nivou Saveza pčelarskih organizacija Srbije i Udruženja za apiterapiju Beograda API-BEO:

›Apiterapija je jedna od uspešnih metoda tradicionalne medicine (pored fitoterapije, akupunkture, tradicionalne domaće medicine i dr.) koja se bavi preventivom i isceljenjem proizvodima medonosne pčele i preparatima na bazi tih proizvoda.

Autor fotografije profesor dr. Mića Mladenović
Autor fotografije profesor dr. Mića Mladenović

Zašto opredeljenje da apiterapija bude humanistička, profesionalna, metoda tradicionalne medicine?

›Zato što je apiterapija u Udruženju za apiterapiju Beograda realno zaživela u potpunom jednistvu lekara, ostalih zdravstvenih radnika i pčelara i, bez obzira na osnovno obrazovanje, polaznici će sticati jedinstveno zvanje – APITERAPEUT, a apiterapija razvijati u pravcu integrativne zdravstvene zaštite.

›To je pristup medicinskog, odnosno terapijskog pluralizma.

›Stavovi i bitna tehnološka pravila i terapijski principi apiterapije

a) Polazne pretpostavke za isceljenjePicture7

1.Apiterapijska dijagnoza bolesti

2.Hematološka i biohemijska analiza

3.Konkretne tegobe

4.Alergijske reakcije

b) Ostala pravila i terapijski principi apiterapije:

1. dnevne potrebe ljudskog organizma u ugljenim hidratima

2. bitni sastojci pčelinjih proizvoda po količini

3. dnevne doze pčelinjih proizvodaPicture13

4. korišćenje pčelinjih proizvoda bez lekova prljave hemije

5. bez ikakve termičke obrade

6. korišćenje svih pčelinjih proizvoda istovremeno ili najveći broj njih

7. timski rad specijalista različitih profila

8. školovanje i stručno usavršavanje