Darovi košnice

Apiterapijski pristup – Pristup isceljenju

Sadržaj knjige je po svemu originalan, jedinstven, zanimljiv i poučan sa mnogo mudrosti preuzetih iz raznih stručnih, naučnih i književnih dela ali i iz sopstvenih svakako…

Drugo izdanje je u pripremi

Godina izdanja: 2006
ISBN: 86-7593-009-7
Autor: Domaći
Oblast: Pčelarstvo
Jezik: Srpski

Izdavač: Graficom-uno
Povez: mek
Format: 22 x 17 cm
Broj strana: 146
Ilustrovano: u boji
Jezik: Srpski
Pismo: Latinično

Reč autora

„Čuvaj se čoveka koji zna samo jednu knjigu = Cave ab homine unius libri“

„Cvet ne čini vrt (jedna lasta ne čini proleće) = Flos unum nonfacithortum“ pa ni moja knjiga među mnogima takve vrste, ali u nekim slučajevima i jedan jedini primerak može se smatrati za dobar uzorak, ako se promatra pod uslovima metode diferencije.3 Smatram da knjiga
„Darovi košnice – apiterapijski pristup“ ima dovoljno razloga da se posmatra sa stanovišta metode diferencije- bitne razlike u odnosu na druge uzorke sličnog sadržaja.

Što se tiče ostalih čitalaca, rekao bih: „Ko je učinio dobročinstvo, neka ćuti, neka priča onaj koji ga je primio – Qui dedit beneficum, taecat, narret qui accepit“ (Seneca, De benef. 2,11,2)

Pošto nemam nameru da navodim mišljenja ostalih čitalaca osim dr med. Vidoja Kulića, zaključiću opet mudrošću: „Hvaliti samoga sebe je osobina taštog, (bezvrednog, uobraženog, sujetnog), kuditi samoga sebe osobina je budale = Landare se vani, vituperare stulti est.“ (Valerius Maximus, 7,2).

Stručno – naučne recenzije pet recenzenata (lekara i pčelara istraživača), akademika, univerzitetskih profesora, doktora medicinskih nauka predstavljaju autora kao: „narodnog, pa i kućnog lekara, profesionalca, profesora, učitelja, vrsnog apiterapeuta“.

Potkrepićemo to kratkim citatima iz pomenutih recenzija: „Knjiga je namenjena širokim slojevima čitalaca, od laika do vrhunskih stručnjaka raznih naučnih oblasti.“ (Akademik SAIN-a, prof. dr med. sc. Kostadin S. Tričković, Niš)

„Na taj način mr Stepanović nas je postavio pred odluku u vezi sa jednim važnim izborom: da li ćemo nastaviti da gradimo imitaciju života, posežući za bezbrojnim mehaničkim i sintetičkim surogatima, ili ćemo pokušati da se, makar u meri koja nam je neposredno dostupna, okrenemo traganju za svojom unutrašnjom povezanošću sa sobom, sa drugim ljudima, kao i sa mnogobrojnim pogledima našeg biološkog praiskustva na koje nas i sada upućuje naša zatomljena kosmička energija…“ (prof. dr med. Vuk Stambolović)

„Mišljenja sam da bi materija koju obrađuje ova knjiga mogla da nađe mesta i u nastavnim programima.“ (dr med. sc. Zorica Plavšić) „Čini mi se da, pored mudrosti i blagodatnosti, knjiga sadrži sve elemente da postane bazična i bitna u apiterapiji.“ (Prim. dr med. Zoran Nikolić)

Reč izdavača

Reč izdavača

„Posle profesora dr mr ph. Aleksandra Jankovića i njegove knjige „Lečenje medom i drugim pčelinjim proizvodima“ (1984), dakle posle više od dve decenije, pojavom knjige mr Stepanovića čitaoci će dobiti sa nadahnućem napisano i lako čitljivo štivo, zdravi nauk – kako oču- vati zdrav imuni sistem, a oni čiji je imunitet na „popravnom ispitu“ – udžbenik iz kojeg će spoznati šta treba da čine da do zdravlja dođu…“ (Jovo N. Kantar, pukovnik, pčelar, istraživač i pisac)

„Dostignuća u svetu i pogled u budućnost moto je knjige koja nas uvodi u XXI vek, vek zdravlja i lepote. Sa knjigom „Darovi košnice – apiterapijski pristup“ mr Žarka Stepanovića i njegovim originalnim preparatima, doživećemo zadovoljstvo što nam je omogućeno da vidimo put do lepote tela, do sreće koju daje zdravlje organizma i duše.“ (iz prikaza knjige „Darovi košnice – apiterapijski pristup“ mr Nade Mijatović i Jove Kantara)

Sadržaj knjige je po svemu originalan, jedinstven, zanimljiv i poučan sa mnogo mudrosti preuzetih iz raznih stručnih, naučnih i književnih dela ali i iz sopstvenih svakako…

Na desetine prikaza u časopisima („Pčelar SPOS-a“, „Beogradski pčelar“, „VIVA“, „Moć prirode“, „Bilje i zdravlje“, „Magično bilje“ i dr.) i brzo rasprodat tiraž od hiljadu primeraka u potpunosti potvrđuju u praksi navedene citate uglednih naučnika.