Dobrodošli,
Ja sam apiterapeut

mr sc Žarko Stepanović

Sertifikovani apiterapeut br. A-1-614/14
Jedan od neospornih autoriteta u oblasti apiterapije u Srbiji i regionu

O meni

APITERAPEUT – MOJ PRISTUP APITERAPIJI

Originalni pristupi u preventivi i isceljenju proizvodima medonosne pčele metodom introspekcije, prvo na sebi, pomogli su kasnije i hiljadama korisnika proizvoda i preparata medonosne pčele.

Od samog početka bavljenja ovom značajnom i moćnom metodom, alternativnu praksu apiterapije povezujem i koristim zajedno sa konvencionalnom medicinom. Poslednjih godina vešto preuzimam, preporučujem i koristim ono što je najbolje iz konvencionalne i tradicionlane medicine i time zastupam integrativnu zdravstvenu zaštitu kao viziju budućnosti, koristeći ono što je najbolje iz obe prethodne.

Zato i prihvatam pojam ISCELJENJE, koji nastaje isključivo iz preobražaja bolesti (a ne iz pobeđenog simptoma), jer ISCELJENJE i jezički i u praksi podrazumeva da je bolesnik nakon terapije postao zdrav, odnosno, isceljen, potpun, celovit.

Svi smo mi, pre svega pčelari, pisci i naučnici o pčeli „imali prilike da detaljno upoznamo medonosnu pčelu. Nadam se da se slažemo u tvrdnji da je u pitanju vanredna riznica čuda. Priznati postojanje čuda, čak i kada se ono odvija pred našim očima, znači priznati čudotvornu silu koja iza čuda stoji.

Prirodne nauke našeg vremena, opterećene ateističkim naturalizmom i teorijom evolucije, ne uočavaju očiglednost. Nastanak i funkcionisanje složenog pčelinjeg društva će, ako ne uzmemo u razmatranje mogućnost postojanja i delovanja Božanskog Uma, za nauku ostati nerešiva zagonetka.

Pčela nije slučajni produkt evolucije, već pažljivo dizajnirani beočug u globalnom mehanizmu života na planeti Zemlji.

APITERAPEUT O PČELI

Baš kao i Biblija, pčela je čuvar znanja o Tvorcu i živa poruka upućena čoveku. Za razliku od biblijskih jevanđelja koja su pisana ljudskom rukom, a vođena Božjim Duhom, pčela je jevanđelje koje je lično Bog u praiskonu izgovorio (l. Mojsijeva 1,24.25) i upisao u materiju genetičkim pismom.

„Kojim god putem da pođemo kroz biblijske stihove, otkriva nam se jednoznačna harmonija simbola i njihovog ispunjenja u Božanskom Trojstvu i božanskom obećanju o izbavljenju čovečanstva od smrti kroz žrtvu Isusa Hrista.

Uprkos dugim vekovima koji dele autore biblijskih knjiga jedne od drugih, sve je logično povezano i sve se uklapa. Biblija ne može biti proizvod ljudskog ograničenog uma. Biblija je mnogo više od knjige. To je zapisana Božja Reč, a Božja Reč je sam Hristos (Dela 10,36) koji je obećao da će biti sa nama kroz sve dane do kraja istorije, (Matej 28,20).

BOŽJI GLASNIK KOJI NE UME DA ZATAJI

Svi mi idemo putevima za koje smatramo da su naši, mada smo sve vreme robovi svojih navika, okruženja, sistema i vremena koje nam ističe od trenutka kada smo začeti.

Bez izuzetka razmišljamo o značenju života, tražimo nešto od njega i na razne načine pokušavamo da razaberemo smisao vlastite egzistencije.

Život nas manje ili više umara i prlja; vodi nas čudnim i često nemilim putevima. Bilo siromašni ili bogati, bilo neuki ili školovani, svako od nas ima svoju priču, jedinstvenu i gorku. . .

Sada je iznenada na naša vrata zazujala pčela – savršeni jevanđelista prirode, čista i nekompromitovana;

Moja Priča

Ko sam?

Pripadam grupi visokoobrazovanih ličnosti filozofskog usmerenja i pristupa objektivnoj istini koja podrazumeva znanja stečena i van školskog sistema, što potvrđuju činjenice iz njegovog ličnog života i razvoja. U građanstvu sam završio klasičnu Kruševačku gimnaziju i Pravni fakultet (apsolvirao na Zagrebačkom, a diplomirao na Skopskom pravnom fakultetu). Kao aktivno vojno lice, u Armiji, završio sam:

  • Vojnu akademiju Kopnene vojske – smer nuklearno-hemijsko-biološki u Beogradu
  • Školu za nastavnike telesnog vaspitanja u Armiji u Beogradu
  • Komandno-štabnu akademiju Kopnene vojske u Beogradu
  • Poslediplomske studije vojnih nauka – smer nuklearno-hemijsko-biološki u Beogradu

Penzionisan sam u činu pukovnika Vojske Jugoslavije.

Na nivou Visokog vojnog školstva, pored ostalog, predavao sam Metodologiju nauka na Katedri metodologije gde sam ispekao naučno-istraživački „zanat“. Istovremeno, svoj nemir i potrebu za stalnim usavršavanjem pronalazim u sportu, lovu i ribolovu i, konačno, u pčelarstvu i apiterapiji od kojih se ne odvajam pune tri decenije. Praktična iskustva iz oblasti pčelarstva učio sam od Dragana Vulovića, komšije pčelara iz Beograda, a teorijsku i praktičnu školu pčelarstva i apiterapije na visokoškolskom nivou sticao sam od svog kuma prof. dr Bogoljuba Konstantinovića.

Potrebna medicinska znanja sticao sam u Školi za fizičko vaspitanje u armiji iz oblasti anatomije i fiziologije, na pravnom fakultetu iz oblasti sudske medicine, a u praksi kroz neposrednu saradnju sa lekarima koji su imali osnove i razumeli vrednosti iz oblasti tradicionalne medicine.

Šta sam?

Školu apiterapije, zahvaljujući srećnim okolnostima (pre svega gospodinu Boži Petroviću, predsedniku Društva pčelara Beograd), učio sam od svetskih apiterapeuta (prof. dr Stojmir Mladenov, Bugarska, prof. dr Jozef Čizmarek, Bratislava, Slovačka Republika, dr Kožura Ivan Mihailovič, Kijev, Ukrajina i dr.), sa kojima sam neposredno učestvovao u stručno-naučnim skupovima, sa vlastitim saopštenjima ili sam vodio međunarodne skupove (5. oktobar 2000. u Beogradu).

Sa posebnim stručno-naučnim saopštenjem u kome sam predočio konkretne rezultate istraživanja, učestvovao sam na Prvom međunarodnom simpozijumu iz oblasti alternativne medicine u Srbiji: „Medifarm“, Beograd od 12. do 14. decembra 2003. godine. Od tada do današnih dana imam neposrednu podršku prof. dr Vuka Stambolovića, naučnika iz oblasti konvencionalne i tradicionalne medicine, koji je postavio temelje tradicionalne medicine u Srbiji.

Već na samom početku ulaska u tajne košnice, kao suvlasnik sa sinovima, osnivač sam preduzeće Mepolis-med, a 20 godina kasnije (marta 2012. godine) i Udruženje za apiterapiju Beograda API BEO, u čijoj organizaciji započinje, prvi put u Srbiji i Regionu, Školu apiterapije za zdravstvene radnike i pčelare sa vrhunskim predavačima iz zemlje i inostranstva.

Zahvaljujući interdisciplinarnom znanju iz različitih oblasti, koje sam u saradnji sa praktičarima i naučnicima iz različitih oblasti vešto povezivao sa apiterapijom, objavio sam na stotine reportaža, članaka i drugih stručno naučnih radova.

Knjiga predstavlja dragocenu kolekciju receptura i saveta za primenu pčelinjih proizvod a u lečenju najrazličitijih bolesti, kao i u prevenciji bolesti. Tekst nije samo apiterapijska farmakopeja, što bi već samo po sebi bio veliki doprinos društvu i medicini, nego je mnogo više od toga, pošto je protkan… ličnim dugogodišnjim iskustvom.“

Prof. dr Tomislav Terzin,
Univerzitet Alberta, Kanada

Moje knjige

Knjigu “Darovi košnice – apiterapijski pristup” objavio je 2006. godine u izdanju Graficom Uno – Beograd, o kojoj je reč dalo nekoliko profesora i doktora različitih nauka.

Knjigu “Darovi medonosne pčele – Apiterapijsi pristup (pristup isceljenju)”, prvo izdanje objavio je sa nekoliko saradnika 2012. godine u izdanju Graficom Uno – Beograd.

Drugo izdanje knjige “Darovi medonosne pčele – Apiterapijsi pristup (pristup isceljenju)”,  objavio je 2013. godine, nakon samo godinu dana od kako je iz štampe izašlo prvo izdanje knjige.

Uz neposredno učešće desetak lekara (i drugih naučnih radnika) od primarijusa do akademika opredeljenih, takodje, za ovu „alternativnu medicinu“, bilo kao recenzenti ili neposredni učesnici u pisanju, autor je napisao studiju originalne naučne vrednosti koja će biti osnovni udžbenik za školovanje budućih apiterapeuta, ali i neophodan priručnik u svakoj porodici sa hiljadu receptura (originalnih-vlastitih) i iz svih krajeva sveta za preventivu i isceljenje proizvodima i preparatima medonosne pčele, do sada neprevaziđenim i najmoćnijim lekovitim sredstvima za očuvanje čovekovog zdravlja.